iBASX is betaalbaar, onze visie is dat alle organisaties straks gebruik kunnen maken van iBASX, hierbij is betaalbaarheid een must en strategie.