Wanneer je precies op de hoogte bent van alles in het kantoor kun je elke minuut optimaal gebruiken.

Managementinformatie

Een ruimtemanagementsysteem heeft alleen meerwaarde als u ook inzicht krijgt in de benutting van uw pand(en). iBASX is uitgerust met een managementinformatie gedeelte, waarmee u diverse inzichten krijgt van de wijze waarop de bezetting in uw pand is. 

iBASX inzetten voor tijdelijke bezettingsgraadmetingen

Als structureel systeem binnen uw organisatie is iBASX uitermate geschikt. Echter voor tijdelijke bezettingsgraadmetingen, ten behoeve van de voorbereiding voor huisvestingsbeslissingen, is iBASX de meeste betrouwbare methodiek. Er wordt immers 24/7 gemeten en zijn resultaten niet afhankelijk van menselijke factoren.TROTS voert bezettingsgraadmetingen uit voor haar opdrachtgevers.TROTS zorgt voor de metingen, en doet de analyse en brengt naar wens advies uit.

U heeft o.a. inzicht in:

  • Bezetting van afdelingen(zones) binnen uw organisatie.
  • Hierdoor benutting van de werkplekken.
  • Inzicht in werkplekbehoefte per type functie.
  • U kunt iedere combinatie van gegevens opvragen, zodat u een reëel beeld heeft om strategische huisvestingsbeslissingen te nemen.

Welk huisvestingsbeleid gaat u in 2018 hanteren?