Toepasbaarheid iBASX

De toepasbaarheid van iBASX is in principe grenzeloos. Uiteraard richten wij ons op sectoren waarvan wij de kennis hebben, om te kunnen meedenken en te kunnen adviseren op welke wijze iBASX het beste in te zetten is.

Ruimtemanagementsysteem

De meest uitgebreide vorm om iBASX toe te passen is als permanent ruimtemanagementsysteem voor uw werkplekken, vergaderzalen en overige gewenste ruimten. Hiermee heeft u 24/7 inzicht in de bezetting van pand(en) en biedt u medewerkers de service om snel een werkplek te vinden, vanuit huis of binnen uw pand(en).

Uitbreidingen

Het iBASX ruimtemanagementsysteem heeft de mogelijkheid om uit te breiden. Deze uitbreidingen zijn altijd maatwerk op de basis software, omdat de werking afhankelijk is van de situatie en gebruikte software en hardware bij de klant.

Personenzoeksysteem

Zo kunt u een personenzoeksysteem implementeren, waardoor medewerkers elkaar snel kunnen vinden.
Afhankelijk van uw wensen kunnen de medewerkers zichzelf aanmelden bij de werkplek. Bijvoorbeeld door middel van uw bestaande badgesysteem (indien mogelijk), via de telefoon (door middel van de reeds bestaande chip-systemen) of met een persoonlijke code.

Koppeling met het gebouwbeheersysteem

U kunt het maximale uit het systeem halen door iBASX te koppelen aan uw gebouwbeheersysteem. Door het implementeren van modules, krijgt u controle over uw energieverbruik in uw pand. De modules zorgen er namelijk voor dat de gebouwdelen pas actief worden als deze opengesteld worden als de bezetting oploopt.

Koppeling met FMIS

Als uw FMIS leverancier het toelaat, is iBASX te koppelen met uw FMIS. Deze koppeling heeft als doel om de reserveringen die zijn gedaan via iBASX, inzichtelijk en bewerkbaar te maken binnen uw FMIS.

Bezettingsgraadmetingen

Wilt u betrouwbare gegevens over de bezetting van uw pand, gedurende een vooraf bepaalde periode? Dan kunt u iBASX inzetten voor tijdelijke bezettingsgraadmetingen. Hierbij worden sensoren tijdelijk bevestigd op de werkplekken of in de ruimten die u wenst. Door 24/7 meting heeft u een reëel beeld van de benutting van uw pand(en) en of ruimten.

Bezetting meten van cleanrooms

Omdat iBASX werkt door middel van sensoren, is het goed mogelijk om ook de bezetting van ruimten te meten die normaliter niet toegankelijk zijn voor niet geautoriseerde personen, zoals cleanrooms.

Gebruik maken van people counters

In sommige gevallen, zoals bij het onderwijs, is het van belang om te weten wat het gemiddeld aantal personen is die van een ruimte, bijvoorbeeld collegezalen, gebruik maakt. Door een koppeling van people counters aan iBASX, kan er 24/7 inzicht worden gegeven in de bezetting van dergelijke ruimten.

Kantooromgevingen

Met ons ruimtelijk inzicht geven wij antwoord op úw vragen. Gebruik, bezetting, beleving van de werkomgeving. iBASX meet, analyseert en rapporteert. Sensoren en cameratechnieken vertellen u wat u wilt en moet weten. Dat betekent meten waar en wanneer het eerder niet kon. Op elk moment én indien gewenst anoniem. Zo heeft u altijd een actueel en objectief beeld van de bezettingsgraad- en ruimtebenutting binnen uw huisvesting.
24 uur per dag, 7 dagen per week.

De zorg

Efficiënt, effectief en optimaal. Bij de benutting van uw huisvesting gaat u voor het hoogst haalbare. Voor uw organisatie, voor uw medewerkers, bezoeker én patiënt. Uw doel is de beste balans tussen welzijn, flexibiliteit én rendement. Op elk moment.

Door ruimte en capaciteit optimaal te managen, maakt u maximaal gebruik van wat u écht nodig heeft. En dat begint bij inzicht. Gedegen en betrouwbaar onderzoek vertelt u hoe u capaciteit, services en middelen het best afstemt op elke behoefte.TROTS geeft u dat inzicht met een uniek en innovatief systeem.

Onderwijs

De input voor uw totale facility management was nooit eerder zó compleet. Met onze slimme technologie vertaalt u inzicht naar heldere informatie. Studenten vinden snel hun weg naar het juiste lokaal of een beschikbare studieruimte. Inroostering, planning, schoonmaak en gebouwonderhoud. Elk facet is optimaal te managen. Dankzij de naadloze koppeling met uw FMIS, speelt u eenvoudig in op de continu veranderende werkomstandigheden en behoeften. Zo is volledige aansluiting op uw strategisch bezettingsplan een garantie.