iBASX is 100% nauwkeurig, doordat er op iedere werkplek een sensor wordt geplaatst, is de nauwkeurigheid tot op exact werkplekniveau.