iBASX is vanaf iedere locatie op het internet te benaderen, als u iBASX uit de cloud neemt. Zowel op mobiel als desktop computer, kunnen uw medewerkers zoeken naar een geschikte werkplek voor die dag.