iBASX is uit te breiden met een personenzoeksysteem. Zo kunnen collega's elkaar snel vinden. Het personenzoeksysteem is altijd een maatwerk optie binnen iBASX. De wijze waarop personen zich aanmelden verschilt per organisatie. Dit kan (indien mogelijk) door middel van het bestaande badgesysteem, een chip in de telefoon, een code of andere wijze. Wij praten graag met u over de mogelijkheden.