Privacy verklaring iBASX-app

 

Ons privacybeleid

TROTS respecteert de privacy van de gebruikers van haar applicatie iBASX met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens TROTS, het bedrijf dat de iBASX applicatie exploiteert, verwerkt en met welk doel. Door gebruik te maken van iBASX gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

TROTS kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de applicatie iBASX.

De volgende gegevens kunnen verwerkt worden:

  • uw e-mailadres;
  • uw voor- en achternaam;
  • uw telefoonnummer (optioneel);
  • uw afdeling/expertise (optioneel);
  • of u bedrijfshulpverlener bent (optioneel);
  • uw geboortedatum (optioneel);
  • uw profielfoto (optioneel).

TROTS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt om uw account te beveiligen en om u gebruik te kunnen laten maken van de functies in de App.

Wij bewaren deze gegevens zodat we u na het inloggen kunnen herkennen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw eerder gemaakte reserveringen en meldingen bekijken. Wij kunnen u automatisch een e-mail bevestiging toezenden van uw gemaakte reservering.

 

Wanneer uw organisatie gebruikt maakt van de functionaliteit ‘colleagues’ zijn uw contactgegevens (wanneer ingevoerd) vindbaar voor iBASX gebruikers binnen uw eigen organisatie. Het is ook mogelijk om uw actuele (werk)locatie te delen met uw collega’s. Dit kunt u doen door in iBASX in te checken op bijvoorbeeld een werkplek en vergt dus een expliciete handeling van u. In iBASX wordt uw locatie informatie niet opgeslagen.

 

Gebruik van Google Analytics

TROTS maakt gebruik van Google Analytics. Dit doen wij om het gebruik van de app te analyseren, zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de app kunnen verbeteren, de app kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe functionaliteiten en systemen te ontwikkelen. De gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Er worden geen gegevens gedeeld met Google. De verzamelde gegevens worden versleuteld verzonden doormiddel van het https-protocol en uw IP adres wordt geanonimiseerd.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is, noodzakelijk is met betrekking tot het functioneren van het product, of als u expliciet toestemming geeft om de informatie aan een voor u bekende partij te overhandigen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Voor beheer, onderhoud en ontwikkeling van de App maakt TROTS gebruik van de diensten van andere dienstverleners die optreden als bewerker. Met deze dienstverleners sluit TROTS een verwerkersovereenkomst af, zodat zij de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van TROTS verwerken voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.

 

 

 

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd opgeslagen?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De gegevens die u aan iBASX verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord;
  • wachtwoorden worden encrypted opgeslagen;
  • secured communicatie met server (HTTPS/SSL).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@trots.nl.

 

Controle over uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Als u een account heeft, kunt u uw gegevens in de App inzien en wijzigen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@trots.nl . TROTS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Wijziging van de privacy verklaring

TROTS behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. In de app zal steeds de meeste recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u per e-mail informeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

 

Contactgegevens

IBASX is een oplossing van TROTS. TROTS is als volgt te bereiken:

 

Postadres
Postbus 50052
8002 LB Zwolle
tel: 088 4555 120

info@trots.nl

 

Bezoekadres
Branderweg 3
8042 PD Zwolle